Choose a word that has different stress pattern:

garbage         decade          tourism          enough

 

A.

garbage         

B.

decade          

C.

tourism         

D.

 enough

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 enough

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...