Choose a word that has different stress pattern:

frequently                   popular                moreover                   dominant

A.

frequently                  

B.

 popular                

C.

moreover                   

D.

dominant

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

moreover  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...