Choose a word that has different stress pattern:

firework                  resource                 sponsor                  gradual

A.

firework                  

B.

resource                 

C.

sponsor                  

D.

gradual

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

resource 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...