Choose a word that has different stress pattern:

fertilizer                survival              maintenance                    scenic

A.

fertilizer                

B.

survival              

C.

maintenance                    

D.

scenic

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

survival 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...