Choose a word that has different stress pattern:

favorite                    basketball                       vacation                   holiday

A.

favorite                   

B.

 basketball                       

C.

vacation                   

D.

holiday

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

vacation 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...