Choose a word that has different stress pattern:

failure                  entrance                        apparent                        graduate

A.

failure                  

B.

entrance                        

C.

apparent                        

D.

graduate

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

apparent              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...