Choose a word that has different stress pattern:

extinction                 commercial                   gorilla                habitat

A.

extinction                

B.

 commercial                   

C.

gorilla                

D.

habitat

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

habitat

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...