Choose a word that has different stress pattern:

extinct             decrease               affect                influence

A.

extinct             

B.

decrease               

C.

affect                

D.

influence

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

influence

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...