Choose a word that has different stress pattern:

express               effort                 office                 comment

A.

express               

B.

effort                 

C.

office                 

D.

comment

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

express               

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...