Choose a word that has different stress pattern:

experience                      diploma                    candidate                    particular

A.

experience                      

B.

diploma                    

C.

candidate                    

D.

particular

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

candidate

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...