Choose a word that has different stress pattern:

experience                      diploma                    candidate                    particular

A.

experience                      

B.

diploma                    

C.

candidate                    

D.

particular

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...