Choose a word that has different stress pattern:

exhausted             researcher              pollute              windmill

A.

exhausted             

B.

researcher              

C.

pollute              

D.

windmill

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

windmill

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...