Choose a word that has different stress pattern:

exciting                  participate                       essential                       preference

A.

exciting                  

B.

participate                       

C.

essential                       

D.

preference

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

preference

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...