Choose a word that has different stress pattern:

European                 communicate                       economic                information

A.

European                 

B.

communicate                       

C.

economic                

D.

information

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

communicate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...