Choose a word that has different stress pattern:

eucalyptus               expedition                 scientific                   territory

A.

eucalyptus               

B.

expedition                 

C.

scientific                   

D.

territory

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

territory

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...