Choose a word that has different stress pattern:

ethnic               enjoy                 legal                   measure

A.

ethnic               

B.

enjoy                

C.

 legal                   

D.

measure

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

enjoy        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...