Choose a word that has different stress pattern:

ethnic                   refer                affect                   describe

A.

ethnic                  

B.

 refer                

C.

affect                  

D.

 describe

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ethnic  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...