Choose a word that has different stress pattern:

equivalent                    require                     decrease                  motivate

A.

equivalent                    

B.

require                     

C.

decrease                  

D.

motivate

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

motivate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...