Choose a word that has different stress pattern:

equipment                  continue               badminton                promotion

A.

equipment                  

B.

continue               

C.

badminton                

D.

promotion

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

badminton 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...