Choose a word that has different stress pattern:

envelope            pagoda           repentance           reunion

A.

envelope            

B.

pagoda           

C.

repentance           

D.

reunion

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

envelope

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...