Choose a word that has different stress pattern:

empty          exhaust             plowing             product

A.

empty          

B.

exhaust             

C.

plowing             

D.

product

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

exhaust 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...