Choose a word that has different stress pattern:

embarrass                  memory                     imagine                        exciting

A.

embarrass                  

B.

memory                     

C.

imagine                        

D.

exciting

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

memory

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...