Choose a word that has different stress pattern:

embarrass                  memory                     imagine                        exciting

A.

embarrass                  

B.

memory                     

C.

imagine                        

D.

exciting

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

memory

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...