Choose a word that has different stress pattern:

effectiveness               associate                curriculum               kindergarten 

A.

effectiveness  

B.

associate 

C.

 curriculum   

D.

kindergarten 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kindergarten 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...