Choose a word that has different stress pattern:

disruptive                           primary                          secondary                          educate

A.

disruptive                           

B.

primary                          

C.

secondary                           

D.

educate

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...