Choose a word that has different stress pattern:

disruptive                           primary                          secondary                          educate

A.

disruptive                           

B.

primary                          

C.

secondary                           

D.

educate

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

disruptive

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...