Choose a word that has different stress pattern:

discuss                  visit                     begin                 respond

A.

discuss

B.

 visit  

C.

 begin   

D.

respond

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...