Choose a word that has different stress pattern:

discuss                  visit                     begin                 respond

A.

discuss

B.

 visit  

C.

 begin   

D.

respond

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 visit  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...