Choose a word that has different stress pattern:

disappointed                    activity                  eradicate              unselfishness

A.

disappointed                    

B.

activity                  

C.

eradicate              

D.

unselfishness

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

disappointed

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...