Choose a word that has different stress pattern:

dinosaur           calendar           eternal            history

A.

dinosaur           

B.

calendar           

C.

eternal            

D.

history

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

eternal

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...