Choose a word that has different stress pattern:

digital                 diary                     example                  festival

A.

digital                 

B.

diary                     

C.

example                  

D.

festival

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

example 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...