Choose a word that has different stress pattern:

dictionary                   competitive                    enthusiasm                   associate

A.

dictionary                   

B.

competitive                    

C.

enthusiasm                   

D.

associate

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

dictionary

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...