Choose a word that has different stress pattern:

diagnostic              preparation               technology                transportation

A.

diagnostic 

B.

preparation 

C.

technology 

D.

transportation

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

technology 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...