Choose a word that has different stress pattern:

deviationist                  inactivity                   sociology                 industrialize

A.

deviationist   

B.

inactivity   

C.

sociology  

D.

industrialize

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

industrialize

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...