Choose a word that has different stress pattern:

delicate            promotion               volcanic                 resources

A.

delicate            

B.

promotion              

C.

 volcanic                 

D.

resources

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

delicate

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...