Choose a word that has different stress pattern:

contestant                    completion                    remember                   membership

A.

contestant                    

B.

completion                    

C.

remember                   

D.

membership

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

membership

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...