Choose a word that has different stress pattern:

conscious             speedometer               thermometer               parameter

A.

conscious            

B.

 speedometer               

C.

thermometer               

D.

parameter

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

conscious 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...