Choose a word that has different stress pattern:

conscious             speedometer               thermometer               parameter

A.

conscious            

B.

 speedometer               

C.

thermometer               

D.

parameter

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...