Choose a word that has different stress pattern:

conical                    commitment                     general                       compliment

A.

conical                   

B.

commitment                     

C.

general                       

D.

compliment

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

commitment   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...