Choose a word that has different stress pattern:

confide               matter                finish                even

A.

confide               

B.

matter                

C.

finish               

D.

 even

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

confide

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...