Choose a word that has different stress pattern:

competitor                      spectacular                   individual                 participate

A.

competitor                      

B.

spectacular                  

C.

 individual                

D.

 participate

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 individual 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...