Choose a word that has different stress pattern:

compete                    perform                  program                       assist

A.

compete                    

B.

perform                 

C.

program                       

D.

assist

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

program   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...