Choose a word that has different stress pattern:

community           peninsula              participant              concentration

A.

community           

B.

peninsula              

C.

participant              

D.

concentration

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

concentration

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...