Choose a word that has different stress pattern:

communist                 enterprise                   introduce                pesticide 

A.

communist 

B.

enterprise                   

C.

introduce

D.

pesticide 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...