Choose a word that has different stress pattern:

communist                 enterprise                   introduce                pesticide 

A.

communist 

B.

enterprise                   

C.

introduce

D.

pesticide 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

introduce

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...