Choose a word that has different stress pattern:

common               exam                degree                 prepare

A.

common               

B.

exam                

C.

degree                 

D.

prepare

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

common             

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...