Choose a word that has different stress pattern:

combination              illustration                comprehension               origin

A.

combination              

B.

illustration                

C.

comprehension               

D.

origin

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

origin

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...