Choose a word that has different stress pattern:

collection            disaster            musical            production

A.

collection            

B.

disaster            

C.

musical            

D.

production

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

musical

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...