Choose a word that has different stress pattern:

citizen                  collision                       delicious                      deposit

A.

citizen                  

B.

collision                       

C.

delicious                      

D.

deposit

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

citizen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...