Choose a word that has different stress pattern:

citizen                  collision                       delicious                      deposit

A.

citizen                  

B.

collision                       

C.

delicious                      

D.

deposit

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

citizen

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...