Choose a word that has different stress pattern:

champion                    recite                   female                    general

A.

champion                    

B.

recite                   

C.

female                    

D.

general

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

recite

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...