Choose a word that has different stress pattern:

ceremony                architecture                         interior                   organizer

A.

ceremony                

B.

architecture                        

C.

 interior                   

D.

organizer

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 interior                   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...