Choose a word that has different stress pattern:

ceremony                architecture                         interior                   organizer

A.

ceremony                

B.

architecture                        

C.

 interior                   

D.

organizer

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...