Choose a word that has different stress pattern:

center                  mislead                  culture                   music

A.

center                  

B.

mislead                  

C.

culture                  

D.

 music

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

mislead 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...