Choose a word that has different stress pattern:

celebrate                   refreshment                        restaurant                     relative

A.

celebrate                   

B.

refreshment                        

C.

restaurant                    

D.

 relative

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

refreshment

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...