Choose a word that has different stress pattern:

capacity               mechanical                 receptionist                 electrician

A.

capacity               

B.

mechanical                 

C.

receptionist                 

D.

electrician

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

electrician

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...